Tum Mour / ຮ້ານຕຳມົ້ວ
1 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

Tum Mour / ຮ້ານຕຳມົ້ວ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາຢ່າລືມແວະມາຊີນຕຳມົ້ວກັບຕຳໄທຟີບໍ່ອັ້ນໄດ້ທີ່ຮ້ານຕຳມົ້ວສາຂາປຕທນາໄຊແລະສາຂາແຄມຂອງ Welcome to Our Tum Mour Restaurant. Delicous food, Good location, good view and nice service. For more info call: 020 2300 0029
Food and Beverages
ຮ້ານຕຳມົ້ວ, ຕຳແຊບ, ບັນຍາກາດດີ
Mon - Sun: 10:00 AM - 11:59 AM
ບ້ານ ສີຖານເຫນືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban Sitha Neua, Sikhottabong, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    wow
    8 months ago