Hom coffee / ຫອມກາເຟ ສາຂາສີໄຄ
3 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຫອມກາເຟ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ ບໍລີການ ທາງຮ້ານ ມີ ຫອມກາເຟ ທັ້ງ19 ສາຂາທົ່ວນະຄອນຫຼວງ *ຫຼັກ5 *ແຄມຂອງ *ດອນນົກຂຸ້ມ*ໂຮງໝໍເດັກ *ສາງຫຼັກ9 *ໜອງບອນ *ສາລາຄຳ *ທາດຫຼວງໃຕ້ *ດົງປ່າລານ *ໂຊກໄຊມາກໂຄກນິນ *ໂຊກໄຊມາກດອນກອຍ *ວັງຊາຍ *Jmartຊ້າງຄູ່ *ຕະຫຼາດຊານຈຽງ *ຕະຫຼາດສີໄຄ *ໜ້າວັດສີເມືອງ *ໂຊກໄຊມາກຫ້ວຍຫົງ ແລະ *ໂຊກໄຊມາກໜອງປາໃນ #ຂ່າວດີ ອັງຄານທີ່5ກຸມພາ ພົບກັບສາຂາ *ເກົ້າລ້ຽວ Welcome to our Hom Coffee Sykhai Branch, you can come to use our service, good coffee, good location is here. For more info call 020 7835 8186
Food and Beverages
coffee / ກາເຟ
Mon - Sun: 08:00 AM - 05:00 PM
ບ້ານ ສີໄຄທາ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban Sykhaitha, Sikhottabong, Vientiane Prefecture