Coffee Hut / ຄັອຟຟີ ຮັທ
3 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ສະບາຍດີ , ຮ້ານຄ໋ອບຟີ້ຮັດຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ ພວກເຮົາມີອາຫານເຊົ້າ, ອາຫານສວຍ ແລະ ກະແລັມແຊບໆຍະໜົມຂອງຫວານໄວ້ບໍລິການທ່ານ, ລໍຖ້າຢູ່ເດີ Coffee Hut is also offering mealsfor lunch, deserts and ice cream! Coffee Hut c’est aussi des bons plats pour le dejeuner, des desserts mais aussi des glaces! Call 030 531 3888
Food and Beverages
Coffee / ກາເຟ
Weekdays: 07:30 AM - 05:30 PM
Sat: 07:30 AM - 02:30 PM
Sun: 07:30 AM - 05:30 PM
ບ້ານ ຫອມກາເຟ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Syhorm, Chanthabuly, Vientiane Prefecture