ຮ້ານ ພອນພະໄຊ ການໄຟຟ້າ Phonephaxay Electronic
4 Favourites
Electrical and Electronics
1

ABOUT

ຮ້ານ ພອນພະໄຊ ການໄຟຟ້າ ຂາຍສິນຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ, ດອກໄຟ, ສາຍໄຟ... welcome to our Phonephaxay Electronic Shop. Good Light for house, Good Cable ... For more info Call: 020 9933 3234
Electrical and Electronics
Light, Cable ດອກໄຟ, ສາຍໄຟ
Mon - Sun: 08:00 AM - 05:00 PM
ບ້ານ ສະພັງເມີກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01170, Ban Sapang Muek, Xaythany, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    good
    10 months ago