DongDok Fitness ສູນອອກກຳລັງກາຍ ດົງໂດກ
3 Favourites
Health, Sports, Beauty
0

ABOUT

ດົງໂດກ ຟິດເນັດສ໌ ເປີດໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2012, ໃນທຸກໆປີໄດ້ມີການນໍາເອົາເຄື່ອງອອກກໍາລັງກາຍໃໝ່ມາໃຫ້ບໍລິການຢູ່ເລື້ອຍໆ ສຸຂະພາບຕ້ອງມາກ່ອນ. Dongdok Fitness opened since 2012, Welcome you all come to use our service ready for you every time. For more info call 020 9868 6868
Health, Sports, Beauty
ສຸຂະພາບ, ກີລາ
Mon - Sun: 06:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານ ຊ້າງຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01170, Ban Xangkhou, Xaythany, Vientiane Prefecture