PUP MOTOR / ຮ້ານ ປັບ ມໍເຕີ
5 Favourites
Automotive
0

ABOUT

ຜ່ອນລົດທີຮ້ານປັບ ມໍເຕີ ຟຣີປະກັນໄພ ອຸປະຕິເຫດ ຟຣີປະກັນໄພລົດເສຍ ຜ່ອນລົດຈັກທຸກລຸ້ນ ຈ່າຍກ່ອນພຽງ15% -ໃຊ້ແຕ່ສຳມະໂນຄົວກໍສາມາດເອົາລົດອອກໄດ້ເລີຍ -ສາມາດຕິດປ້າຍເຫລືອງ,ອອກຊື່ລູກຄ້າພ້ອມ -ແຖມຟຣີປະກັນໄພຕະຫລອດການຜ່ອນ(ປະກັນໄພລົດເສຍແລະລົດເພ) ຍງມີຂອງແຖມອີກຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ:ເສື້ອ ມວກກັນຫນ໋ອກ ເຕີມນໍ້າມັນໃຫ້ເຕັມຖັງ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຫລາຍແບບໃຫ້ເລືອກຕາມໃຈ ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງໃຫ້ຟຣີ1ຄັ້ງ 020 7666 6550
Automotive
ຂາຍຜ່ອນລົດຈັກ / sell motorbike
Mon - Sun: 07:00 AM - 05:00 PM
ບ້ານໂນນຄໍ້ເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Nonkhot Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture