Tontan Restaurant / ຮ້ານ ອາຫານ ຕົ້ນຕານ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ອາຫານແຊບລາຄາເບົາ ບັນຍາກາດດີ ດົນຕີຣມ່ວນ ບໍລິການດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ຢ່າລືມມາຫາເຮົາໄດ້ທີ່ ຮ້ານອາຫານຕົ້ນຕານວຽງຈັນ
Food and Beverages
ອາຫານແຊບ, ເຄື່ອງດື່ມ / Food, Drinks
Mon - Sun: 05:00 AM - 11:59 PM
ບ້ານສີຊົມຊື່ນ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban Sixoumxuen, Sikhottabong, Vientiane Prefecture