The 9 ways Restaurant&Bar / ຮ້ານ ອາຫານເກົ້າລ້ຽວ Sky View
1 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

ຮ້ານອາຫານ ເກົ້າລ້ຽວ sky view ຮັບຈັດງານລ້ຽງ ງານສ້າງສັນ ງານວັນເກີດ ໂທ 020 5679 7711
Food and Beverages
ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ / Food, Drinks
Mon - Sun: 11:00 AM - 11:00 PM
ບ້ານເກົ້າລ້ຽວ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban KaioLeiw, Sikhottabong, Vientiane Prefecture
Review