ຮ້ານ ງົວປິ່ນນ້ອງຝ້າຍ / NongFaiy Grill Cow
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານ ງົວປິ່ນ ນ້ອງຝ້າຍ ມີງົວປີ່ນ ແຊບໆໃຫ້ທ່ານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ບໍລີການໄດ້ ກັບທາງຮ້ານເຮົາ. NongFaiy Grill cow restaurant has delicouis for you. Welcome you to use our service Call 020 5650 9980
Food and Beverages
ງົວປີ່ນ / Grill Cow
Mon - Sat: 02:00 PM - 11:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານເກົ້າລ້ຽວ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 01010, Ban KaioLeiw, Sikhottabong, Vientiane Prefecture