KopKap Restaurant&Bar / ຮ້ານອາຫານ ກ໊ອບແກ໊ບ
5 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ ນອກຈາກອາຫານແລ້ວທາງຮ້ານຂອງພວກເຮົາຍັງມີເມນູເຝີແຊບໆໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານອີກດ້ວຍ. Welcome to Our KopKap Restaurant&Bar, You can come to use our service, we have food, drinks, Coffee & Especially Delicous Noudle for you. For more info please Call us: 020 5699 6868
Food and Beverages
ອາຫານ & ກາເຟ / Food & Coffee
Mon - Sun: 09:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານທາດຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban That Luang Kung, Xaysetha, Vientiane Prefecture