Cafe Amazon ສາຂາ ບ້ານຫັດສະດີ
1 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

Café Amazon / ຄາເຟ່ອາເມຊອນ ບ້ານຫັດສະດີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລີການກັບ ຮ້ານເຮົາ. Welcome to Our Cafe' Amazon ສາຂາ ບ້ານຫັດສະດີ, good loction, good place, good drink is here. For more info call 020 9968 7857
Food and Beverages
ຊາຂຽວນົມສົດເຢັນ, ຂອງຫວານ, ສົດຊື່ນກັບຫຼາກຫຼາຍລົດຊາດ,ກະເຟເຂັ້ມຂຸ້ນ
Mon - Sun: 06:30 AM - 08:30 PM
ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Huksadee, Chanthabuly, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    nice
    11 months ago