Emmi Fashion Store / ຮ້ານເສື້ອຜ້າແຟຊັ້ນ ເເອມມີ້
1 Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

ເຄື່ອງມີຢູ່ຮ້ານ ແອມມີ້ - ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງມີຍີ່ຫໍ້ ສົ່ງອອກອາເມລິກາ ເອີຣົບ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຢູ່ : ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ (ຂ້າງໆຮ້ານປິ້ງໄກ່ນາປົງ). Welcome to our Emmi Fashion Store, we have American Cloth, Europian Cloth, Japanese Cloth for you. For more info please call us: 0309441828 - Whatsapp : 020 5999 9686
Clothing and Accessories
Fashion / ແຟຊັ່ນ
Weekdays: 09:00 AM - 09:00 PM
Weekends: 10:00 AM - 08:00 PM
ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Sybounheua, Chanthabuly, Vientiane Prefecture