Kamu Tea ສາຂາວຽງຈັນເຊັນເຕີ້
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Kamu tea ຊື່ນີ້ໄວ້ໃຈໄດ້ເລີຍເຖິງຄວາມແຊບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດໃຈເຖິງລົດຊາດຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊານົມໄຂ່ມຸກ. Welcome to our Kamu Tea ສາຂາວຽງຈັນເຊັນເຕີ້. You can come to use our service. For more info call: 020 9884 4388
Food and Beverages
ຊານົມໄຂ່ມຸກ, ນ້ຳປັ່ນເຢັນໆ, ລົດຊາດແຊບ, ຕ້ອງລອງ!
Mon - Sun: 08:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານໜອງຈັນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, 01030, Ban Nongchan, Sisattanak, Vientiane Prefecture