Cafe' Amazon ສາຂາວຽງຈັນເຊັນເຕີ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

Café Amazon / ຄາເຟ່ອາເມຊອນ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລີການກັບ ຮ້ານເຮົາ. Welcome to Our Cafe' Amazon ສາຂາ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ , good loction, good place, good drink is here. For more info call: 020 7812 1211
Food and Beverages
ຊາຂຽວນົມສົດເຢັນ, ຂອງຫວານ, ສົດຊື່ນກັບຫຼາກຫຼາຍລົດຊາດ,ກະເຟເຂັ້ມຂຸ້ນ
Mon - Sun: 06:30 AM - 09:00 PM
ບ້ານໜອງຈັນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, 01030, Ban Nongchan, Sisattanak, Vientiane Prefecture