Kobe Japanese Steak House Sushi&Dining
2 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ກັບຮ້ານເຮົາ. ຄິດເຖິງອາຫານຍີ່ປຸ່ນ...ຕ້ອງ ໂກເບ Tel 020 58771616
Food and Beverages
ອາຫານຍີປຸ່ນ, ສະເຕັກ, ຊູຊິຍີປຸ່ນ, ຂອງດີສົດໃໝ່
Mon - Sat: 11:00 AM - 09:30 PM
Sun: Closed
ບ້ານໂສກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, 01030, Ban Sok Pat Luang, Sisattanak, Vientiane Prefecture