Neramit Magic ສວນອາຫານ ເນລະມິດ
Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ສວນອາຫານ ເນລະມິດ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ ບໍລີການ ທາງຮ້ານເຮົາ ມີອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຟັງເພລງ ແລະ ບັນຍາກາດເຢັນ ສະບາຍ. Welcome to our Neramit Magic Restaurant. In Our restaurant we have A lot of Lao menu, and drinks. For more info call: 030 944 7201
Food and Beverages
ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຟັງເພລງ
Mon - Sun: 09:30 AM - 08:00 PM
ບ້ານໂພນສະຫວາດໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban Phonsavath Tai, Sikhottabong, Vientiane Prefecture