YoQueen Australian Frozen Yogurt ໂຢຄີນ ອອດສະເຕເລຍ ໂຟລຊີນ ໂຢເກີທ໌
Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

ກະແລ້ມ ນົມສົ້ມ ຫອມນຸ້ມ ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດ Australia. ກະແລ້ມນົມສົ້ມ ຫອມນຸ້ມ ນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດ Australia ແຊບບໍ່ແຊບ??? ມາຫາຄໍາຕອບໄດ້ທີ່ ຮ້ານ YoQueen Australian Frozen YoGurt ປໍ້ານໍ້າມັນ PLus ສາຂາຂົວຫຼວງ ແລ້ວທ່ານຈະບໍ່ຜິດຫວັງແນ່ນອນ ລາຄາເລີ້ມຕົ້ນພຽງແຕ່ 10.000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນ ແຖມທອບປິ້ງໃຫ້ 1ຢ່າງລາຄາເບົາໆແບບນີ້ບໍ່ລອງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ. YoQueen Australian Frozen YoGurt is good taste. Find out in the KhouaLuang Plus Gas station. The yogurt price strat from 10 000 kip. Find info on facebook link: https://www.facebook.com/YoQueen.Australian.Frozen.Yogurt/ Or Contact : 020 7666 2666
Food and Beverages
ໂຢເກີທ໌ / Yogurt
Mon - Sun: 10:00 AM - 09:00 PM
ບ້ານ ຂົວຫຼວງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban KhuaLuang, Chanthabuly, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    wow
    9 months ago