Hoi An Vietnamese ຮ້ານອາຫານ ໂຮ໋ຍອານ
Favourites
Food and Beverages
2

ABOUT

ຮ້ານອາຫານ ໂຮ໋ຍອານ ຫມໍ້ຮ້ອນ " ໃຜເຄີຍໄດ້ລອງຈັກຄັ້ງແລ້ວບໍ່? ຍີນດີ ຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາບໍລິການກັບ ທາງຮ້ານເຮົາ ທາງຮ້ານມີ ອາຫານແຊບໆ ແລະ ພິເສດແມ່ນເຝີໂຮໍ່ຍອານ ທີ່ມາຈາກຫວຽດນາມ. Welcome to our Hoi An Vietnamese Cuisine & Bar. Good food, good location, good drink and special noudle from vietnam is always fresh with us. For more info call: 020 5556 9165
Food and Beverages
ອາຫານຫຽວດ, ເຝີແທ້ ຈາກຫວຽດນາມ
Mon - Sun: 07:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານຂົວຫຼວງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban KhuaLuang, Chanthabuly, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    good
    9 months ago
  • 0 0
    nice
    9 months ago