Alex's Brand / ຮ້ານ ອາເລັກແບຣນ
10 Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

Alex's Brand / ຮ້ານ ອາເລັກແບຣນ ຮ້ານຂາຍໂມງ ກະເປົາ ເສື້ອຜ້າແຟຊັ້ນ ຫາຂອງຂັວນ Valentines ສິນຄ້າມີພ້ອມສົ່ງທຸກຢ່າງ >ລູກຄ້າຕ່າງແຂວງຮັບເຄື່ອງພາຍໃນ1ວັນ >ບໍລິການສົ່ງຟຮີທົ່ວປະເທດ *ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພນທັນ, ກົງກັນຂ້າມກັບວິທະຍາໄລ ຮັດຕະນະ *Price: ຂໍອະໄພ ລາຄາສົ່ງເຂົ້າທາງ Facebook Inbox *ຕິດຕໍ່:85620-22201784 *Whatsapp: +85620-28143940 *LINE: Alecanyee Welcome to our Alex's Brand, Good Clothing, good bags are here, you can come to use our service
Clothing and Accessories
Clothing, Bag, Wallet, Watch / ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຖົງ, ກະເປົາເງີນ, ໂມງ
Mon - Sat: 10:30 AM - 08:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Phonthan Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture