Alex's Brand ຮ້ານ ອາເລັກແບຣນ
12 Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

Alex's Brand / ຮ້ານ ອາເລັກແບຣນ ຮ້ານຂາຍໂມງ ກະເປົາ ເສື້ອຜ້າແຟຊັ້ນ ຫາຂອງຂັວນ Valentines ສິນຄ້າມີພ້ອມສົ່ງທຸກຢ່າງ >ລູກຄ້າຕ່າງແຂວງຮັບເຄື່ອງພາຍໃນ1ວັນ >ບໍລິການສົ່ງຟຮີທົ່ວປະເທດ *ສະຖານທີ່: ບ້ານໂພນທັນ, ກົງກັນຂ້າມກັບວິທະຍາໄລ ຮັດຕະນະ *Price: ຂໍອະໄພ ລາຄາສົ່ງເຂົ້າທາງ Facebook Inbox *ຕິດຕໍ່:85620-22201784 *Whatsapp: +85620-28143940 *LINE: Alecanyee Welcome to our Alex's Brand, Good Clothing, good bags are here, you can come to use our service
Clothing and Accessories
Clothing, Bag, Wallet, Watch ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຖົງ, ກະເປົາເງີນ, ໂມງ
Mon - Sat: 10:30 AM - 08:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Phonthan Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture