Kaomahasub / ຮ້ານເກົ້າມະຫາຊັບ
1 Favourites
Automotive
0

ABOUT

Kaomahasub - ຮ້ານເກົ້າມະຫາຊັບ ຮັບຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນລົດຈັກທຸກລຸ້ນ ເກົ້າມະຫາຊັບໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຊື້-ຂາຍລົດມາແຕ່ປີ 2013 ເຮົາມຸ່ງໜັ້ນທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດຢ່າງເປັນທຳ ທາງຮ້ານໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທັງລົດໃໝ່ ແລະ ລົດມືສອງ ຄຸນນະພາບດີ ລາຄາບໍ່ແພງ ພ້ອມມີສູນ Service ມາດຕະຖານ ແລະ ດ້ານເງິນຜ່ອນຄົບວົງຈອນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ດ້ວຍປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ເຮົາເຊື່ອໜັ້ນວ່າທາງເຮົາໃຫ້ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລູກຄ້າທຸກທ່ານສະເໝີມາ ດ້ວຍສະໂລແກຣນທີ່ວ່າ ເຮົາບໍລິການດ້ວຍໃຈ ທ່ານກັນໄປດ້ວຍຮອຍຍີ້ມ . Welcome to Our Kaomahasub, We sell Motorcycles and leasing for years. For more info please call us: 020 2823 7799
Automotive
ຂາຍຜ່ອນລົດຈັກ / Sell Motorcycles
Mon - Sat: 08:00 AM - 05:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Phonthan Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture