ຮ້ານ ມິນິອັດສີດ ແລະ ກາເຟ Mini Carwash & Coffee
3 Favourites
Automotive
0

ABOUT

ຮ້ານ ມິນິອັດສີດ ແລະ ກາເຟ Mini Carwash & Coffee ຍີນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ຮ້ານມິນິອັດສິດ & ກາເຟ ທາງຮ້ານ ມີກາເຟ ແລະ ບໍລິການລ້າງ ອັດສິດ. Welcome to Our Mini Carwash & Coffee, you can come to use our service. For more info please call us: 020 5592 4945
Automotive
Cafe, Car wash ກາເຟ, ລ້າງລົດ
Mon - Sun: 07:00 AM - 06:30 PM
ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Houayhong, Chanthabuly, Vientiane Prefecture