Sarajimjoom / ສາລາຈີ້ມຈຸ່ມ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ທາງຮ້ານເຮົາມີປະເພດຕຳຫອຍແຄງ,ກຸ້ງສົດ,ປູມ້າ,ຂາລາຍ,ເຊວມ້ອນ,ຕີນໄກ່ແລະອື່ນໆ ປະເພດຈຸ່ມ ມີນ້ຳຈີນນ້ຳເພ້ຍ ແລະ ຊີ້ນດາດ ອາຫານຕາມສັ່ງ ເຫລົ້າປັ່ນ & ນ້ຳປັ່ນ ໂທ 020 5666 7333
Food and Beverages
Food, Drinks / ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ
Mon - Sun: 09:30 AM - 11:30 PM
ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Houayhong, Chanthabuly, Vientiane Prefecture