Love You Restaurant / ຮ້ານອາຫານ ເລີຟຢູ
3 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ສະບາຍດີ ມາຟັງເພລງສົດໆກັບຮ້ານອາຫານ ເລີຟຢູ ຄາລາໂອເກະ &ບາຣ ມີ ອາຫານແຊບໆ ໂທ 020 9999 4446
Food and Beverages
ອາຫານ, ຟັງເພລງສົດໆ / Food, Listen song
Mon - Sun: 02:00 PM - 11:59 PM
ຮ່ອມ30 ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Houayhong, Chanthabuly, Vientiane Prefecture