ຮ້ານ ລັດສະໝີ Rasami Printing
2 Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

ຮ້ານ ລັດສະໝີຮັບຕັດຫຍິບ-ປັກແສ່ວ-ພິມກາເສື້ອ ແລະ ປ້າຍ ຮັບພິມເສື້ອທີມເສື້ອແກ໊ງຕາມສັ່ງ ມັກສີໃດສັ່ງໄດ້ #ມີບໍລິການສົ່ງເຖິງທີ່ Welcome to our Rasmi Printing, You come to use our serivice. For more info Whatsapp 020 5586 5152
Clothing and Accessories
ພີມເສື້ອ, ປ້າຍ Cloth Printing, Logo Design
Mon - Sun: 07:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານຄຳສະຫວາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Khamsa vath, Xaysetha, Vientiane Prefecture