Kalae Barber ຮ້ານຕັດຜົມ ກະແລ ສາຂາທາດຫຼວງ
Favourites
Health, Sports, Beauty
0

ABOUT

ຮ້ານຕັດຜົມຊາຍກະເເລ ມີ 2 ສາຂາ ຄື - ບ້ານໂພນພະເນົາ ຂ້າງເດີ່ນບານກະເເລ - ບ້ານທາດຫລວງ ກ່ອນຈະຮອດຂົວທາດຫລວງ ຕໍ່ຫນ້າຕະຫລາດຫົວຂົວເກົ່າ Welcome to our Kalae Barber Shop. we have 2 branches such as: - Ban Phonpanao opposite Kalae stadium. - Ban Thatluang in front of old Houakhua Market. For more info call: 020 5562 2041
Health, Sports, Beauty
ຮ້ານ ຕັດຜົມ Barber
Mon - Sun: 08:00 AM - 09:00 PM
ບ້ານທາດຫຼວງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban That Luang Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture