Lathda Balloon ຮ້ານ ລັດດາ ປູມເປົ້າ
13 Favourites
Home and Garden
0

ABOUT

ຮ້ານ ລັດດາ ປູມເປົ້າ ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລີການ ກັບຮ້ານຂອງເຮົາ ທາງຮ້ານເຮົາ ມີປູມເປົ້າ ເຫມາະສຳລັບຈັດງານວັນເກີດ, ງານອື່ນໆ. ສົນໃຈໂທ 020 5550 2869
Home and Garden
ປູມເປົ້າ Ballon
Mon - Sun: 09:00 AM - 08:00 PM
ບ້ານ ຈອມມະນີເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Chommany Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture