Paninkham Fashion ປານິນຄຳແຟຊັ້ນ ສາຂາ ວຽງຈະເລີນ
1 Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

ຮ້ານ ປານິນຄຳແຟຊັ້ນ ຕັດດີ ຕັດງາມ ເຂົ້າຫຸ່ນ ຢຳ້ວ່າ ''ເປະ''.ໄດ້ນຸ່ງທັນງານ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າເປັນທິດ. - ສາຂາ1 ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທົ່ງພານທອງ,ເມືອງສີສັດຕະນາກ,ນຄຫຼ ເບີໂທ 0309809754 - ສາຂາ2 ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຈອມມະນີ,ເມືອງໄຊເສດຖາ,ນຄຫຼ ເບີໂທ 0309647307 -ສາຂາ3 ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສີໄຄ,ເມືອງສີໂຄດ,ນຄຫຼ ເບີໂທ 0309647308 - 1st Branch 1 is located in Ban Thongparnthorng, Sisatthanak, VTE. Tel: 0309809754 - 2nd Branch is located in Ban Chommany, Saisettha, VTE. Tel: 0309647307 - 3rd Branch is located in Ban Sikhay, Sikhod, VTE. Tel: 0309647308
Clothing and Accessories
ເສື້ອຜ້າລາວ ແຟຊັ້ນ Lao Fashion
Mon - Sat: 09:00 AM - 06:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Vien Cha Lern, Xaysetha, Vientiane Prefecture