ຮ້ານຕຳ ສະບາຍໃຈ TumSaBaiChai
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານຕຳ ສະບາຍໃຈ ຢູ່ ມູມໄຟແດງ ໂພນທັນ ທາງໄປໄອເຕັກ ໂທສັ່ງ 55707040 ວອດແອບ 56991166
Food and Beverages
ເຄື່ອງດື່ມ, ຕຳແຊບ, ສະບາຍໃຈ, ອາຫານ
Mon - Sun: 09:00 AM - 09:00 PM
ບ້ານ ໂພນທັນ ເຫນືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Phonthan Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture