ໃສ່ໃຈ ສຸຂະພາບ SaiChai Health
2 Favourites
Health, Sports, Beauty
0

ABOUT

First Floor-Itecc Mall ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ 1 . ຮ້ານ ໃສ່ໃຈ ສຸຂະພາບ “ຈຳຫນ່າຍສິນຄ້າ ເພື່ອສຸຂະພາບ ສຳລັບທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ” ຮ້ານ ໃສ່ໃຈ ສຸຂະພາບ ຈຳຫນ່າຍ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ຜ່ານການຄັດສັນ ເລືອກຝັ້ນ ແລະ ຜ່ານການທົດສອບໃຊ້ຕົວຈິງ ວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ດີ, ມີຄຸນນະພາບ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຈຶ່ງນຳເຂົ້າມາຈັດຈຳຫນ່າຍ. ໂທ 020 5511 6587
Health, Sports, Beauty
ເຄື່ອງກວດສຸຂະພາບ, ເຄື່ອງດີ, ມິຄຸນນະພາບ
Mon - Sun: 09:00 AM - 07:30 PM
Ban phontha Neua, Sisattanak District, Vientiane Prefecture / ບ້ານ ໂພນທັນ ເຫນືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Phonthan Neua, Xaysetha, Vientiane Prefecture