Sushi Box -Phonthan Neua ຊູຊີສ໌ ບອກ໌
1 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

ສະບາຍດີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບ ຮ້ານເຮົາ ສາຂາ ບ້ານ ໂພນທັນ ທີ່ 34 Station-Itecc. ທາງຮ້ານເຮົາ ມີອາຫານແຊບໆ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໄວ້ບໍລິການທ່ານ. Welcome to our Sushi Box-Phontha Neua restaurant. Delicious sushi from Japan and good taste with it. Come to try now with us. For more info call: 020 7896 6565
Food and Beverages
Japanese Food, Drinks ຊູຊີສ໌, ອາຫານ ຢີປຸ່ນ, ເຄື່ອງດື່ມ
Mon - Sun: 05:30 PM - 12:30 AM
ບ້ານ ໂພນທັນ ເຫນືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban PhaXai, Sisattanak, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    wow
    11 months ago