LOUBE coffee • green tea / ລູບິ ຄອບຟີ • ກລີນ ທິ
51 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກຄົນເດີ່ LOUBE coffee • green tea ມີ ກະເຟ, ຊາຂຽວ ແລະ ນ້ຳຫມາກນອດສົດ ສະຖານທີ່ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສາຍລົມ ກົງກັນຂ້າມຮ້ານHuawei. Welcome to our LOUBE Coffee • green tea, we have coffee, green tea, fruit juice for you, you can come to use our service. For more info call 020 5676 6644
Food and Beverages
ກະເຟ, ຊາຂຽວ & ນ້ຳຫມາກນອດສົດ / Coffee, Green tea & Fruit juice
Mon - Sat: 09:00 AM - 05:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Sayloum, Chanthabuly, Vientiane Prefecture