BT Computer ບີທີ ຄອມພິວເຕີ
16 Favourites
Electrical and Electronics
0

ABOUT

ສະບາຍດີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າໃຊ້ ບໍລິການກັບທາງຮ້ານເຮົາ ທາງຮ້ານ ມີຄອມເພີເຕີ, ອຸປະກອນ ເຄື່ອງ ພິວເຕີ ຫາກຫລາຍ ສົນໃຈເຂົ້າມາເບີ່ງໄດ້ Welcome to our BT Computer shop, all the computer you need is here. You can come to use our service, For more info call 020 5561 2442 / 020 2244 0044
Electrical and Electronics
PC, Notebook ຄອມພິວເຕີ
Mon - Sat: 08:30 AM - 06:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ສີຖານ ເຫນືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01010, Ban Sitha Neua, Sikhottabong, Vientiane Prefecture