Story Cafe ສະຕໍລິ ຄາເຟ
35 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລີການ ກັບ ຮ້ານ Story Cafe ທາງຮ້ານເຮົາ ພວກເຮົາມີ ອາຫານແຊບ, ເຄື່ອງດື່ມ ຫຼາກຫຼາຍ ໄວ້ບໍລິການທ່ານ. Welcome to our Story Cafe, we have good food, nice drinks for you. you can come to use our service. For more info call: 021 255 845 / 020 5588 5555.
Food and Beverages
Food, Drink ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ
Mon - Sun: 09:00 AM - 09:00 PM
ບ້ານ ຂົວຫຼວງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban KhuaLuang, Chanthabuly, Vientiane Prefecture