Pepsi fashion corner ຮ້ານ ເເປັບຊີ ມູມແຟຊັນ
28 Favourites
Clothing and Accessories
1

ABOUT

ຍີນດີ ຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລີການກັບທາງ ຮ້ານເຮົາ ທາງຮ້ານມີເຄື່ອງນຸ່ງ ເເຟຊັນ ຊາຍ, ເດັກນ້ອຍ, ແມ່ຍີງ. Welcome to our Pepsi fashion Corner shop, Nice dresses ( male, female, child) you can come to use our service. For more info call 020 5959 9959
Clothing and Accessories
Fashion Clothes ເຄື່ອງນຸ່ງ ແຟຊັນ
Mon - Sun: 09:00 AM - 08:00 PM
ບ້ານ ພະໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01030, Ban PhaXai, Sisattanak, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    good
    11 months ago