Onair Baby Shop ຮ້ານ ອອນແອ
7 Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

ຍີນດີ ຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລີການ ກັບທາງຮ້ານເຮົາ ຂາຍເສື້ອຜ້າເດັກນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ງາມໆ ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາເບີ່ງໄດ້. Welcome to our Onair Baby Shop. Nice baby clothes and Nice Clothes is always fresh with us. For more info call: 020 5566 5464 / 020 5501 0000
Clothing and Accessories
Baby Clothes ເສື້ອຜ້າເດັກ
Mon - Sun: 10:00 AM - 08:00 PM
ບ້ານ ພະໄຊ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01030, Ban PhaXai, Sisattanak, Vientiane Prefecture