ຮ້ານ ຈີນຊ້ຽງ Chinese Shop
7 Favourites
Electrical and Electronics
0

ABOUT

ຍີນດີ ຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບ ຮ້ານ ຈີນຊ້ຽງ ທາງຮ້ານເຮົາຂາຍດອກໄຟໃຊ້ຢູ່ໃນບ້ານ, ດອກໄຟໃຊ້ໃນດ້ານທຸລະກິດ, ດອກໄຟປະດັບ, ເຄື່ອງເຟີນີເຈີລະດັບສູງ, ບໍລິການຕິດຕັ້ງດອກໄຟ. Welcome to our Chinese Shop. Sell Home lighting, Commercial lighting, lighting, high-end furniture, the quality of professional achievement, create a beautiful homeland for you. For more info contact us: 021-720492 / 021-720493 or 020 5883 1432 / 020 5953 5386 Address: 13 South Rd, Nongnieng Village, Anju Market at kilometer 5.
Electrical and Electronics
Furniture, home lighting, lighting ເຟີນີເຈີ, ດອກໄຟ ໃຊ້ຢູ່ບ້ານ
Mon - Sun: 08:00 AM - 05:30 PM
ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban NongNien, Xaysetha, Vientiane Prefecture