ຫອມກາເຟ ສາຂາບ້ານຊຽງຢືນ Hom coffee Ban Xiengyeun branch
37 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

ຫອມກາເຟ ຫລາກຫລາຍເມນູເຢັນໆ ກວ່າ 50 ເມນູຄາຍຮ້ອນ ສະດວກສາຂາໃດ ແວະສາຂານັ້ນ ກວ່າ 21 ສາຂາ ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສາຍດ່ວນ 020 23623639 Welcome to our Hom Coffee. Good coffee, good drink, the good benefit is always fresh with us. we have more than 21 branches in Vientiane.
Food and Beverages
Coffee, tea, fruit juice ກາເຟ, ຊາ, ນໍ້າປັ່ນ
Mon - Sun: 07:00 AM - 05:00 PM
ບ້ານ ຊຽງຢືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Xiengyuen, Chanthabuly, Vientiane Prefecture
Review
  • 0 0
    nice
    9 months ago