ຮ້ານອ່າເຢ້ນ Afen Home Furniture
1 Favourites
Others
0

ABOUT

ສະບາຍດີ ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການກັບຮ້ານເຮົາ. ຮ້ານເຮົາຂາຍອຸປະກອນເຄື່ອງຕົບແຕ່ງທຸກຊະນິດ, ຂາຍຕູ້ເກັບເສື້ອຜ້າ, ໂຕະຕັ່ງ, ຕຽງນອນ, ໂຊຝາ... Welcome to our Afen Home Furniture shop. Located near Houayhong Market. Sell home furniture, bed, table, sofa... For more info call 02056178658 (Afen Chinese speaking and Lao spearking)
Others
House accessories ຂາຍຕູ້ເກັບເສື້ອຜ້າ, ໂຕະຕັ່ງ, ຕຽງນອນ, ໂຊຝາ.
Mon - Sun: 08:00 AM - 05:30 PM
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, 01000, Ban Houayhong, Chanthabuly, Vientiane Prefecture