ແງນ້ອຍ ສະປາລົດ NG Car Spa
13 Favourites
Automotive
0

ABOUT

ແງນ້ອຍ ສະປາລົດ ບໍລິການລ້າງລົດ, ຂັດເຄືອບລົດ, ຂັດເຄືອສີ, ເຄືອບຟີມແກ້ວສີລົດ ຊັກແຫ້ງ, ເບາະ, ເພດານ, ພື້ນ, ພົມ ແລະ ໜັງ. Welcome to our NG Car Spa. we are Carwash, Car Service Come to visit us we always help you with the best or Call us: 02028777783
Automotive
Carwash, Car Service ລ້າງລົດ, ເຄຶອບສີລົດ
Mon - Sun: 07:30 AM - 06:30 PM
ບ້ານ ໂນນສະຫງ່າ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, 01160, Ban Nonsangat, Xaysetha, Vientiane Prefecture