INew Mobile
4 Favourites
Electrical and Electronics
0

ABOUT

ຮ້ານພວກເຮົາຈໍາໜ່າຍໂທລະສັບແບຣນຊັ້ນນໍາ APPLE, SAMSUNG, HUAWEI, OPPO, VIVO... ແລະ ຍັງຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນໂທລະສັບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີ ສະຖານທີ່ການບໍລິການທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ມີການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ວ່ອງໄວ. ສູນເຮົາມີຫຼາຍສາຂາ ເຊັ່ນ: ສາຂາ ດົງປະລານ, ສາຂາ ຕະຫຼາດເຊົ້າ, ສາຂາ ສີໄຄ ແລະ ສາຂາ ດົງໂດກ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ Tel 030 55 51 535.
Electrical and Electronics
APPLE, SAMSUNG, HUAWEI, OPPO, VIVO
Mon - Sun: 08:00 AM - 08:00 PM
INew Mobile ສາຂາ Ban DongDok, 01170, Ban Dong Dok, Xaythany, Vientiane Prefecture