DanLao CarCare
7 Favourites
Automotive
0

ABOUT

ບໍລິການລ້າງອັດສີດ ຊັກເບາະ ຊັກພົມ ຂັດລົບຮອຍ ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ນ້ຳມັນເກຍ ນ້ຳມັນເຟື່ອງທ້າຍປ່ຽນຜ້າເບຣກ ເຊັກຊ່ວງລ່າງ ເຄາະພົ່ນສີ. ຮ້ານຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂນນຫວາຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃກ້ກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ Tel 020 56172424 ຫຼື 020 76179999
Automotive
Car wash, Garage
Mon - Sun: 08:00 AM - 05:30 PM
ບ້ານ ໂນນຫວາຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, 01030, Ban Non Wai, Xaysetha, Vientiane Prefecture